Dla Miast

DLA MIAST

Przyjazna
Przestrzeń

Dla Miast

Budowanie przestrzeni miejskiej to wyzwanie dla kadry naszych pracowników. W realizacjach dla miast słuchamy mieszkańców i ich potrzeb. Współpracujemy z włodarzami miast, którzy patrzą na zadania inwestycyjne z perspektywy nie tylko użytkownika, ale i wymagającego inwestora.
Rosnąca ekologiczna świadomość społeczna determinuje powstawanie nowych skwerów z ławkami wypoczynkowymi, stojaków rowerowych przy węzłach komunikacyjnych, czy choćby estetycznych śmietników do segregacji odpadów.
Z dumą przyjmujemy rolę projektanta i wykonawcy elementów małej architektury miejskiej.

Znaki Drogowe
Systemy
informacji
miejskiej
Symbol Znaków Drogowych
 • TABLICE Z NAZWAMI ULIC
 • TABLICE KIERUNKOWE DLA PIESZYCH
 • TABLICE KIERUNKOWE DLA KIEROWCÓW
 • TABLICE WJAZDOWE DO OBSZARÓW SIM
 • INFORMACJA PRZYSTANKOWA
 • NOŚNIKI INFORMACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 • NOŚNIKI INFORMACJI OGÓLNEJ
 • NOŚNIKI INFORMACJI DLA ROWERZYSTÓW
 • NOŚNIKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Usługi dla branży drogowej
Elementy
małej
architektury
Symbol usług dla branży drogowej
 • TABLICE Z NAZWAMI ULIC
 • TABLICE KIERUNKOWE DLA PIESZYCH
 • TABLICE KIERUNKOWE DLA KIEROWCÓW
 • TABLICE WJAZDOWE DO OBSZARÓW SIM
 • INFORMACJA PRZYSTANKOWA
 • NOŚNIKI INFORMACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 • NOŚNIKI INFORMACJI OGÓLNEJ
 • NOŚNIKI INFORMACJI DLA ROWERZYSTÓW
 • NOŚNIKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
 • ŁAWKI MIEJSKIE - PARKOWE, ULICZNE, NA WĘZŁACH KOMUNIKACYJNYCH
 • NA ODPADY
 • WIATY PRZYSTANKOWE
 • WIATY ROWEROWE
 • STOJAKI ROWEROWE
 • BARIERKI
 • KRATY OCHRONNE DLA DRZEW
 • SŁUPKI