SZTUKA TWORZENIA INFRASTRUKTURY SZTUKA TWORZENIA INFRASTRUKTURY

SZTUKA TWORZENIA INFRASTRUKTURY

O Firmie

Działamy już od 35 lat

Marka CZMUDA buduje swój wizerunek jako producent, generalny wykonawca inwestycji oraz podwykonawca swoich partnerów biznesowych już od 35 lat.
W tym czasie Spółka stworzyła dwie specjalizacje produktowe: drogową i kolejową.

Tworzenie infrastruktury drogowej i kolejowej możliwe jest dzięki szerokim kompetencjom Spółki wyrażonym zarówno w kapitale ludzkim, jak i nowoczesnym parku maszynowym.

Firma nieustannie rozwija się inwestując w wiedzę i technologię, co daje możliwość oferowania innowacyjnych, unikatowych w skali międzynarodowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo użytkowników dróg i kolei.

Produkty

Branża Drogowa
Branża Drogowa
Znaki drogowe
Znaki
drogowe
Bramownice Drogowe
Bramownice Drogowe
System Informacji Miejskiej
System Informacji Miejskiej
Mała Architektura dla Miast
Mała Architektura dla Miast
Branża Kolejowa
Branża Kolejowa
Wskaniki Kolejowe
Wskaniki
Kolejowe
Bramownice Semaforowe
Bramownice Semaforowe
Semafory
Semafory
Mała Architektura dla Kolei
Mała Architektura dla Kolei
Silna Pozycja Rynkowa
Silna Pozycja Rynkowa
Więcej o: Silna Pozycja Rynkowa
  • JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW ZNAKÓW DROGOWYCH
  • LIDER W PRODUKJI KONSTRUKCJI KOLEJOWYCH
  • PARTNER NAJWIĘKSZYCH FIRM WYKONAWCZYCH W BRANŻY DROGOWEJ I KOLEJOWEJ
Przewaga nad Konkurencją
Przewaga nad Konkurencją
Więcej o: Przewaga nad Konkurencją
  • AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
  • NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY
  • DOŚWIADCZENIE, REFERENCJE, OPATENTOWANE ROZWIĄZANIA PRODUKTOWE I TECHNOLOGICZNE
Wzrost Skali i Efektywności
Wzrost Skali i Efektywności
Więcej o: Wzrost Skali i Efektywności
  • BENEFICJENT INWESTYCJI W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU KOLEJOWEGO NA LATA 2023-2030 ORAZ RZĄDOWEGO PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH DO 2030 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO 2033 ROKU
Ponad 80 Pracowników
Ponad 80 Pracowników
Więcej o: Ponad 80 Pracowników
  • NASZ ZESPÓŁ STANOWIĄ WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY W OBSZARZE ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI PRODUKCJI ORAZ SPRZEDAŻY
  • NAJWIĘKSZY POTENCJAŁ LUDZKI STANOWIĄ DLA NAS PRACOWNICY PRODUKCYJNI